Moderne bilpark

Vår bilpark, din trygghet.

Med en stor bilpark vil Antras være et naturlig valg for effektiv transport på store prosjekter. Alle våre kjøretøy går på det fossilfrie dieselet HVO, og nye elektriske kjøretøy er bestilt som en enda grønnere utvidelse til vår lastebilflåte. Miljøvennlig transport vil lette på fotavtrykket deres prosjekt avlegger. Vi ønsker å styrke din bærekraft.

Selv om våre lastebiler fronter bærekraft, er bilene likevel ikke valgt ut med kun miljøperspektivet i hodet. Våre biler holder høy kvalitet på alle områder, for å sikre trygghet og forutsigbarhet for ditt prosjekt. Vi vil tilby alle våre kunder en helhetlig opplevelse som oppfyller allmenne krav og enda litt til! Bilene blir jevnlig inspisert for å sikre trygghet og kvalitet. Eventuelle feil og mangler på kjøretøyene blir derfor raskt fanget opp og utbedret, før det rekker å påvirke ditt prosjekt. Sjåførene våre er erfarne og dyktige, og alle har de godkjennelser som er nødvendige for å kunne operere på anleggsplasser. Våre tjenester skal være praktiske og effektive for deg å ta i bruk. Vi har gode rutiner for flåtestyring og kan tilby innspill i prosjekteringsfasen, som gjør at ditt arbeid blir litt lettere og litt sterkere når du velger oss.

Alle våre tilbud bidrar til den helhetlige opplevelsen vi ønsker å tilby deg. Vi er opptatt av å være punktlige og pålitelige og sikter mot å være det naturlige førstevalget innen transport.