Transport-tjenester

Transport- tjenester

Antras tilbyr komplett transportløsning for alle entreprenører når det gjelder frakt og forflytning av utstyr og masser. Ved å benytte Antras som samarbeidspartner vil du få kvalitetstransport og en totaloversikt over ditt prosjekt. Med våre systemer vil du få full oversikt over masseleveranser inn og ut av anlegget fortløpende, slik at du har full kontroll på prosjektet.Ved å samarbeide med oss i dine prosjekter så bidrar vi også med løsninger som er med på å redusere det totale mijtøavtrykket i prosjektet. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med planleggingen av ditt prosjekt. Kontakt oss her.