Gjenbruk av masser

Gjenbruk av masser

Vi hjelper dere med kartlegging av ressursene og utnyttelsen av massene, slik at prosjektet ivaretar masseutnyttelsen på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte gjennom hele verdikjeden. Gjennom våre samarbeidsavtaler og nettverk kan vi omdisponere massene som skal ut fra prosjektet. Dette gjelder både sprengstein og rene masser. Meld inn massene du ønsker omdisponert, slik at vi kan kartlegge hvordan oppgaven kan løses enklest mulig for ditt prosjekt. Kontakt oss her.