Deponitjenester

Deponitjenester

Antras benytter alltid nærmeste pukkverk og deponi slik at miljøavtrykket holdes på et lavest mulig nivå. Våre avtaler reduserer utslippet gjennom kortest mulig transport til og fra anleggene. Med vår delingsmodell på massene til og fra prosjektene så vil man oppnå optimal ressursutnyttelse av transporttjenesten.Kontakt oss her.