Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering preger samfunnet rundt oss, også vår bransje blir berørt. For oss er det svært viktig å følge utviklingen. Vi ønsker alle våre kunder en god opplevelse, preget av effektive løsninger og god service.

All informasjon om last registreres automatisk, og digital signatur godkjenner oppdraget og leveringen. Deretter genereres en rapport som man sender elektronisk til regnskapskontoret, som tar seg av viderebehandlingen. Systemet har effektivisert arbeidet, samtidig som feilprosenten har blitt kraftig redusert. På denne måten kan vi tilby kvalitet i alle ledd.

Vi har med oss positive og dyktige sjåfører på laget, som ønsker å strekke seg litt lenger. Alle sjåførene våre oppfyller de særskilte kravene for god vandel og helse som kreves for å få utstedt kjøreseddel. Det er en prioritet for oss at du skal føle tillit til hele vår organisasjon. Dyktige sjåfører er en svært viktig del av vårt løfte om kvalitet.

Hverdagen preges av moderne verktøy, både for sjåfører leverandører og kunder. Vi er opptatt av å levere deg en trygg og effektiv tjeneste.

Antras er din samarbeidspartner for fremtiden.