Salg av deponitjenester og massemottak

Våre massemottak og deponitjenester hjelper deg å bidra til et grønnere samfunn

Antras har en visjon om å bidra til et grønt skifte. I tråd med denne bærekraftige visjonen, ønsker vi å tilrettelegge for gjenbruk og sørge for rett avfallshåndtering.
I takt med infrastruktur øker også behovet for massemottak som kan hjelpe til med sortering, deponering og gjenbruk av masser.

Vi sorterer massene vi mottar og gjennomfører en grundig sjekk for forurensning. Forurensede masser sørger vi for å deponere på godkjente mottak, mens øvrige masser tilbyr vi til gjenbruk. Dette bidrar til maksimal ressursutnyttelse, og er en enkel måte å løfte et prosjekt i en grønnere retning.