Vi baner vei for en grønnere transport

Antras tilbyr sikkerhet,
kvalitet og effektivitet for ditt prosjekt

Med fremtiden i bakhodet

For oss i Antras er miljø og bærekraft et aktivt valg. Vi er bevisste på å velge arbeidsnødvendig utsyr og tilbehør som fremmer en bærekraftig fremtid. Les mer.

     

    Bestill grønn transport her

     

Med kurs mot fremtiden

Digitalisering preger samfunnet rundt oss, også vår bransje blir berørt. For oss er det svært viktig å følge utviklingen. Vi ønsker alle våre kunder en god opplevelse, preget av effektive løsninger og god service. All informasjon om last registreres automatisk, og digital signatur godkjenner oppdraget og leveringen. Les mer.

Velger du Antras, velger du miljø

Bærekraft i alle ledd

Antras har som visjon å bidra til et grønt skifte. I tråd med denne bærekraftige visjonen, ønsker vi å tilrettelegge for gjenbruk og sørge for rett avfallshåndtering.
I takt med infrastruktur øker også behovet for massemottak som kan hjelpe til med sortering, deponering og gjenbruk av masser. Les mer.

     

    Bestill massetransport her

     

Sikkerhet, kvalitet og effektivitet for ditt prosjekt

Selv om våre lastebiler fronter bærekraft, er bilene likevel ikke valgt ut med kun miljøperspektivet i hodet. Våre biler holder høy kvalitet på alle områder, for å sikre trygghet og forutsigbarhet for ditt prosjekt. Vi vil tilby alle våre kunder en helhetlig opplevelse som oppfyller allmenne krav og enda litt til! Les mer.

Din bærekraft, vårt oppdrag

Ved å velge Antras velger du samtidig miljø, bærekraft og fremtiden. Vår grønne profil vil bidra til å løfte dine prosjekter i en grønnere retning. Vi ønsker likevel å bidra utover egne bærekraftstiltak, og tilbyr våre kunder innspill i planleggingsfasen som kan bidra til tiltak for å redusere prosjektets klimaavtrykk. Les mer.